פרמטרים מספריים

בשתי האופציות הראשונות לקביעת פרמטר נומרי ניתן לקבוע ערכים מרובים ולשלוף ערכים ממאגר הנתונים בדומה למוסבר לגבי פרמטרים מסוג טקסט:באופציה נוספת יש לקבוע יחס בהתאם לכללי אריתמטיקה:


למשל, בתמונה למטה מופיעה הגדרה שמבקשת להתייחס רק לסכומי חסכון גדולים מ1,000,000 וקטנים מ1,000: