פרמטרים מסוג טקסט

לפרמטר מסוג טקסט ניתן לבחור אחת מהאופציות שמופיעות בתמונה למטה. בנוסף לזה, ברוב המקרים ניתן להוסיף התנייה נוספת "או ריק" (חסר נתון).כפי שנובע מהכותרות של רוב האופציות, הקריטריון לחתך יכול להיות מרובה. למשל, אם אנחנו רוצים לקבל נתונים רלבנטיים לכל המעסיקים שבשמם מופיע בע"ם ו/או עו"ד, יש לציין את שני הערכים מופרדים ע"י נקודה-פסיק:להוספת נקודה-פסיק אפשר להיעזר בלחצן כפי שמודגש בתמונה למעלה.


כאשר יש צורך להוסיף ערכים מדויקים שקיימים במאגר הנתונים בפועל, ניתן לבצע חיפוש מתוך כל שדה לעריכת אופציה:


כפי שמודגם בתמונה למעלה, יש לבצע לחיצה ימנית בתוך שדה לעריכת הפרמטר ולהקליק על הסעיף "עיין במסד הנתונים". תקפוץ רשימת הערכים הקיימים בשדה:ברשותכם שתי אפשרויות לבחירת הערך:

  • לקבוע ערך הפרמטר כאחד המופיעים ברשימה

  • להוסיף ערך מהרשימה לאלה שכבר נמצאים עם הוספת נקודה-פסיק מפריד. לצורך כך יש לסמן את תיבת הבחירה "הוסף" כפי שמסומן בתמונה למעלה.