הפקת תוצאות משאילתה קיימת

  1. לאתר את השאילתה הרצויה ברשימת השאילתות. אם הרשימה ארוכה ניתן להיעזר בסינון ע"י הקלדת חלק של שם השאילתה:


  1. לעמוד עם עכבר על השורה של השאילתה הרצויה ולבצע עליה לחיצה כפולה או להקליק על לשונית "תוצאות":


במסך יוצגו תוצאות:  1. בתחתית המסך לבדוק כמות התוצאות. אם כמות התוצאות שווה לערך ההגבלה (חלונית מעל הטבלה) וברצונכם להפיק את מלא הנתונים - יש להגדיל את ערך ההגבלה ולהקיש ENTER. השליפה תתבצע שוב ותחזיר נתונים מלאים:


הסבר: הגבלת כמות התוצאות חוסכת זמן ביצוע שאילתה ועומס כללי על המערכת. לכן כאשר אתם רק בודקים האם השאילתה מתאימה לכם והפרמטרים נקבעו נכון אין צורך להפיק שאילתה מלאה, במיוחד כאשר היא מחזירה הרבה שורות.

ניתן להעביר את תוצאות השאילתה לאקסל לצורך המשך ניתח בעזרת לחצן  .