צפייה בכרטיסים מתוך תוצאות השאילתה

כאשר מבנה השאילה מאפשר זאת, ניתן לצפות בכרטיסים רלבנטיים ישר מתוך תוצאות השאילתה.


יש לעמוד על השורה הרלבנטית, לבצע לחיצה ימנית ומתפריט שייפתח לבחור באחד מהסעיפים:


  • כרטיס לקוח

  • כרטיס פוליסה

  • כרטיס תביעה

  • כרטיס מעקב

  • פתח מסמך


אפשרות לפתוח את הפריט תלויה בקיום שדה מס"ד (מספר סידורי) של אותו פריט בתוצאות השאילתה. למשל, כדי לפתוח כרטיס לקוח יש להציג שדה מס"ד ישות לקוח.