יצירת מסמך חדש

ניתן ליצור מסמך חדש במגוון דרכים. כדי להקים מסמך בכרטיס לקוח/פוליסה/תביעה. יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לעבור לחוצץ "מסמכים" בכרטיס רלבנטי

  2. להקליק על כפתור להוספת פריט

  3. לבחור סוג פריט - ארכיון:ייפתח כרטיס מסמך חדש. המשך פעולה יכול להיות טעינת קובץ קיים, סריקה ו/או עדכון פרטי מסמך.