ניהול קטגוריות ושמות מסמכים (שיטה מהירה)

ניתן להוסיף קטגוריות חדשות וסוגי מסמכים חדשים מתוך כרטיס מסמך.


להוספת קטגוריה חדשה:


לחיצה ימנית בתוך חלונית הקטגוריות >> "קטגוריה חדשה":יקפוץ דו-שיח להזנת שם קטגוריה:יש להזין שם הקטגוריה החדשה ולתת אישור. עכשיו הקטגוריה תופיע ברשימה לבחירת קטגוריות:כאשר נבחרה קטגוריה למסמך ניתן להוסיף סוגי מסמך חדשים תחת אותה קטגוריה: לחיצה ימנית בתוך שדה "שם מסמך" >> "הוסף סוג מסמך חדש תחת [שם הקטגוריה]":
יקפוץ דו-שיח להזנת שם מסמך:יש להזין שם המסמך ולתת אישור. המסמך יקבל אוטומטית שם חדש וסוג מסמך חדש יתווסף לרשימה קבועה. בפעם הבא תוכלו לבחור אותו מרשימת הקיימים:המשימה הושלמה. לצורך שינויים ברשימות קטגוריות/מסמכים ובשיוך מסמכים לקטגוריות יש להיעזר בקבועי המערכת.