סריקה - שליטה בגודל הקבצים

קבצים גראפיים נשמרים בארכיון בפורמט TIFF. כאשר מתייקים קובץ קיים מסוג כלשהו, הוא נכנס לארכיון אם הגודל המקורים. כאשר סורקים מסמכים גודל הקבצים שנוצרים תלוי בהגדרות רמת האיכות. כאשר רמת האיכות גבוהה יותר, הקבצים גדולים יותר. כדי לא לבזבז מקום בדיסק וזמן ביצע, צריך לקבוע רמת האיכות מתאימה למתרה.


רמת האיכות מתפצלת לשתי הגדרות:


  • איכות צבע

  • רזולוציה


כדי לקבוע את הפרמטרים:

בארכיון להקליק על כפי שצוין בתמונה למטה:

  • מהתפריט שיקפוץ לבחור ב "איכות צבע בשמירת קבצים" ולבחור ערך מתאים. למסמכים רגילים ברוב המקרים מספיק שחור-לבן.


  • לחזור לתפריט ולבחור ב "רזולוציה בשמירת קבצים". במסמכים רגילים 200 dpi מספיק.


הפרמטרים יישמרו אינדיבידואלית לעמדת עבודה שבה הם נעשו - עד לשינוי הבא.


לאחר שמירת קובץ / פתיחת מסמך גראפי הארכיון מציג את את גודל הקובץ:
שימו לב: שינוי הגדרות אינו משפיע על הקבצים שכבר נסרקו - רק על הקבצים שייסרקו לאחר ביצוע השינוי!