סריקה

כאשר במחשב הותקן סורק ניתן לבצע סריקה ישירות לארכיון. מסמכים סרוקים נשמרים בפורמט TIFF. הסורק צריך לתמוך בסטנדרט TWAIN.


ביצוע סריקה:


בחלון המסמך להקליק על כפתור "סריקה":

יקפוץ דו-שיח בחירת מקור הסריקה. האופציות לבחירה תלויות במערכות שהותקנו במחשב. בד"כ אופציה שמכילה "TWAIN" מתאימה. כאשר קיימות כמה אופציות - אפשר לעשות ניסיונות או להתייעץ עם איש המחשבים שלכם.


לאחר בחירת המקור בד"כ מופיע מסך אופציות הסריקה שהוא חלק של תוכנת הסורק ולא חלק של רוביקון, לכן צורתו תלויה בדגם הסורק שהותקן במחשב. לדוגמא, למטה בתמונה מוצג מסך האופציות של סורק Brother:


הערה: ניתן להגדיר ארכיון כך שמסך אופציות של הסורק לא יופיע בכלל.


יש להפעיל את הסריקה בהתאם להוראות ספק הסורק.


בסיום הסריקה ייראה המסמך בחלונית התוכן של ארכיון: