עדכון פרטים ושמירת המסמך

פרטים הכי חשובים במסמך זה קטגוריה ושם. בעת שמירת המסמך (לחיצה על כפתור ) ארכיון אוכף בחירת קטגוריה/שם המסמך - כאשר ההתנהגות הוגדרה ברמת המערכת. אם ברצונכם לשנות את ההתנהגות יש לפנות לתמיכה.


גם כאשר רוביקון לא אוכף את בחירת הקטגוריה (לא מומלץ), ניתן לעשות זאת באופן יזום ע"י לחיצה על כפתור ליד חלונית הקטגוריות. תקפוץ רשימת הקטגוריות:יש לבחור את הקטגוריה הרצויה ולתת אישור ע"י לחיצה כפולה או לחיצה רגילה על כפתור "אישור".


במצב אכיפה אוטומטית תקפוץ רשימת המסמכים השייכים לקטגוריה שנבחרה. באופן יזום ניתן לפתוח אותה ע"י לחיצה על הכיתוב "שם מסמך":


בנוסף לקטגוריה ושם המסמך אפשר להוסיף הערות ובמידת צורך להוסיף פרטים לשדות נוספים (מופיעים בצילום כ"שונות1" - "שונות2") הניתנים להתאמה אישית. קליק על הכיתוב "שונות1" וכו' ייתן אפשרות לשנות את הכותרת:בסוף התהליך יש לשמור את המסמך ע"י לחיצה על .