קבלת תגובות ומעקב

כאשר הוגדרו במערכת כספות DCA ניתן לקבל את כל הקבצים שנכנסו לתיקיה מרכזת בעזרת פעולה הבאה:


תפריט עליון >> פעולות >> קבל קבצים מכספות:הקבצים שהגיעו לכספות יועברו לתיקיה אחת שתיפתח במסך:הקבצים שנמצאים בתיקייה (להבדיל מתת-תיקיות) הם קבצי היזון חוזר שנועדים לקלטה בעזרת מודול יבוא - פורמט "מעסיקים - קליטת משוב". כן, מילה "מעסיקים" פה היא ירושה היסטורית והפורמט קולט רוב קבצי היזון חוזר במסגרת מבנה אחיד גם כאשר הם לא קשורים למעסיקים.


יש לציין שקלטת משוב הנ"ל נותן לנו רק מעקב על סטטוס הבקשות. כאשר הבקשה נשלחה לצורך קבלת מידע זה לא מספיק. למשל, כתוצאה של בקשת פישינג אמורים להגיע קבצי אחזקות / ייעוץ המכילים פרטי ביטוח שיש לקלוט אותם בעזרת פורמט "מבנה אחיד". קבצי יתרות פיצויים יש לקלוט עם פורמט "יתרות פיצויים". בקבלת קבצים מכספות DCA (תמונה קודמת למעלה) קבצים לקליטה נפרדת יועברו לתת-תיקיות:


  • DMEI-SLIKA - היזון חוזר לגבי אופן קליטת דיווח דמי סליקה

  • PITSUIM - ממשק יתרות פיצויים

  • PRODUCTION - קבצי פרודוקציהכאשר לא הוגדרו כספות DCA יש להוריד את הקבצים שמגיעים בתגובה לבקשות מאותם האתרים שאליהם הועלו הבקשות.


לאחר קליטת היזון חוזר ניתן לצפות בסטטוס הבקשות בדוחות:


  • ברמת לקוח: כרטיס לקוח >> תפריט עליון >> תכניות שירות >> דוחות ללקוח: "סטטוס בקשות - ממשק אירועים"

  • ברמת המערכת: תפריט עליון >> תכניות שירות >> דוחות כלליים >> "סטטוס בקשות - ממשק אירועים"