שליחת בקשה מארכיון מסמכים

כדי לייעל את תהליך שליחת הבקשות נוח להתחיל מבחירת מסמכים למשלוח במסך הארכיון.

ניתן לבחור מספר מסמכים בוזמנית.


  • לבחירה רצופה: יש לסמן את השורה הראשונה >> לגרור לשורה אחרונה ולסמן אותה עם עכבר תוך כדי הקשת SHIFT

  • לבחירה לא רצופה - יש להחזיק מקש CTRL ולהקליק על על שורה רצויה באופן אינדיבידואלי.


לאחר ביצוע בחירה יש לעמוד ברשימה עם לחיצה ימנית ולבחור "הוסף לממשק אירועים":המערכת תוציא שאלה:


אם לענות שלילית - ניתן יהיה להוסיף בחירה נוספת. לאחר תגובה חיובית - יתחיל תהליך הפקת בקשה

באופן זהה להפקה מכרטיס לקוח אך בשלב הוספת מסמך ייפתח מסך בחירת קובץ בתיקייה זמנית שכבר מכילה את המסמכים שנבחרו.


סגירת מסך הארכיון ללא מעבר להפקת בקשה יאפס את הבחירה