שליחת בקשות

ממשק אירועים זה קובץ XML במבנה אחיד שמכיל בתוכו פרטי הבקשה שמועברת מסוכן/מתפעל לגוף מוסדי/יצרן (חברת ביטוח, קרן פנסיה, בית השקעות וכו').  לקובץ אירועים ניתן לצרף מסמכים נלווים, כמו למשל ייפוי כח. שליחת הקובץ מתבצעת דרך ערוץ מאובטח כמו כספת או פורטל של היצרן. ניתן לשלוח בקשות גם דרך המסלקה הפנסיונית.


סוגי הבקשות שנתמכות מתווספים מעת לעת לרשימה בהתאם להתארגנות של הגורמים המעורבים ובהתאם להוראות משרד האוצר.
ליצירת בקשה ברוביקון יש לבצע את הצעדים הבאים:


  1. להיכנס לכרטיס הלקוח הרלבנטי. אם הבקשה לא מתייחסת ללקוח מסוים (למשל, בקשת פרודוקציה), אין חשיבות איזה לקוח נבחר.


  1. מתפריט עליון תחת "פעולות" לבחור בסעיף "ממשק אירועים":
  1. לבחור נמען הבקשה (מסלקה או יצרן) ולאחר מכן מהרשימה שתעלה לבחור בסוג בקשה רצוי.

         הערה: תוכן רשימת הבקשות משתנה בהתאם לבסוג הלקוח שנבחר - אדם או תאגיד.

  1. בכפוף לסוג הבקשה שנבחר המערכת תקפיץ רצף שאלות. יש להתייחס לכל שאלה בכובד ראש לפי משמעותה. רוב השאלות הן מנחות את המשתמש להמשך הפעולה. חלקן מהוות הצהרות מטעם המשתמש. להלן הסבר לשאלות מסוימות שמשמעותן לא מובנת מאליהן:אם לענות "כן"/yes ייפתח דו-שיח פתיחת קובץ לצורך איתור וצירוף מסמך לבקשה. המסמך צריך להיות שמור באחת התיקיות במחשב או ברשת. לא ניתן לתפוס קובץ ישר מאתר אינטרנט או מערכת תקשורת של יצרן. לאחר הפקת הבקשה המסמך המקורי יישאר באשר הוא, המערכת תיצור עותק שלו עם שם קובץ סטנדרטי בהתאם התקנון.


לאחר צירוף קובץ השאלה חוזרת על עצמה כדי לאפשר צירוף מסמך נוסף. כאשר כל המסמכים צורפו או אין צורך בצירוף מסמך יש לענות "לא".
השאלה מופיעה לאחר בחירת קובץ לצירוף. אם במסמך שצורף מופיעה חתימה אישית של בן אדם יש לענות "כן". דוגמא לחתימה גרפית:שאלה זו אינה תלויה בתשובה לשאלה קודמת.  מסמך יכול להיות אושר באופן ממחשב בין אם יש עליו חתימה גרפית בין אם לא. אישור ממוחשב יכול להיות חתימה דיגיטלית או טכניקה אחרת לאישור, למשל פעולת משתמש באתר אינטרנט, כמו לחיצה על כפתור "מאשר".תשובה חיובית לשאלה זו תכניס לתוכן הבקשה סוג מוצר להחרגה. השאלה תחזור על עצמה עד שתענו "לא", כך שניתן להוסיף כמה סוגי מוצר מוחרגים. אם אין ברצונכם להחריג סוג מוצר כלשהו או השאלה לא רלבנטית - יש לענות "לא". אם תבחרו בתשובה חיובית, תקבלו אופציות לבחירת סוג מוצר, למשל, קופות גמל.
שאלה זו הנה אינפורמטיבית בלבד. כלומר, אם תענו "לא" זה לא יגרום לאפשרות צירוף מסך. אם שכחתם לצרף מסמך - יש לבטל את כל הפעולה ולהתחיל מחדש. התשובה אמורה להיות תמיד "כן" וזוהי הצהרתכם שצירפתם את כל מה שנדרש להגשת הבקשה.בדומה לשאלה קודמת, זוהי הצהרתכם שהטפסים הרלבנטיים לבקשה חתומים כראוי. כאשר לא נדרשים טפסים כלשהם, יש לענות "כן".  1. בסוף התהליך תיפתח התיקייה שבה נשמרו הקבצים לשליחה. כאשר מוגדרת עבודה עם כספות DCA המערכת תזהה את הנתיב לכספת ותציע להעביר את הקבצים ישר לשליחה. אם לא הוגדרה כספת DCA - יש להעלות את הקבצים ליעדם - פורטל יצרן / מסלקה או כספת וואב.


בדוגמא למעלה מופיעים שני קבצים לשליחה: קובץ עם סיומת DAT זה בעצם הXML עם תוכן הבקשה במבנה אחיד, וקובץ PDF שהוא הנספח שצורף תוך כדי הכנת הבקשה. שם הנספח חוזר על שם קובץ הבקשה בתוספת מספר סידורי של התוספת.