יבוא פרודוקציה - פורמטים סטנדרטיים

להלן רשימת הפורמטים לקליטת פרודוקציה מיצרנים:

אלמנטרי

שם פורמט

יצרן

הערות

איגוד ארוך

מנורה, שירביט


אגוד ארוך (כלל-אריה)

כלל


איגוד קצר

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ


איילון חברה לביטוח בע"מ


הכשרה חברה לביטוח בע"מ


הראל חברה לביטוח בע"מ


שומרה חברה לביטוח בע"מ


שירביט חברה לביטוח בע"מ


שלמה חברה לביטוח בע"מ




מגדל אלמנטרי

מגדל


פניקס אלמנטרי

פניקס



חיים    


שם פורמט

יצרן

הערות

אפקס חיים

כלל

בריאות/פרט

הכשרת הישוב - חיים

הכשרה

בריאות/פרט

הראל - חיים

הראל

בריאות/פרט

מבנה אחיד

כל היצרנים

ביטוח פנסיוני

הקובץ בד"כ אם שם ארוך וסיומת DAT או XML

מבנה אחיד - קליטת פנסיה לפי מ"ז

כל היצרנים

למקרה שהיצרן מעביר נתונים ללא מספרי פוליסות, זיהוי על בסיס מספר זהות בלבד. קרנות פנסיה בלבד.

מגדל - חיים

מגדל

בריאות/פרט

 מנורה שוטף (חיים)    

 מנורה

 בריאות/פרט

פניקס חיים

פניקס

בריאות/פרט