רישום פעולה במעקב

כדי לרשום פעולה שבוצעה:


  1. לפתוח פרטי המעקב. אם הפתיחה מתבצעת לצורך הדוגמה, מכרטיס לקוח, צריך לעבור לחוצץ "מעקב" ולבצע לחיצה כפולה על שורת הפריט הרלבנטי:  1. בפריט מעקב שייפתח לעבור לחוצץ "פעילות":  1. להקיש על . ייפתח שדה לרישום פרטים/דיווח תחת כותרת של שם הפעולה:טיפ: כדי לחזור על אותו מלל לאותה פעולה / אירוע יש להחזיק מקש CTRL ולהקליק בשדה "פרטים".

כאשר מובהר כפתור , קליק עליו יפתח את הסבר/נוהל שזמין לפעולה זו.


כאשר יש צורך לרשום טקסט ארוך, קליק על יפתח חלון עריכה מוגדל:


לסיום/שמירה יש להקיש על .

הפעולה הושלמה.טיפ: אפשר להדגיש רשומה כדי למשוך תשומת לב בעזרת סמלים: לעמוד על השורה עם לחיצה ימנית >> סמל >> לבחור את המתאים:השורה תיראה למשל כך: