שינוי מטפל באופן גורף

כאשר משתמש אחד בא להחליף את רעהו עלינו להעביר את כל המעקבים ממטפל אחד לשני.


צעדים לביצוע:


  1. לאתר את המעקבים הרלבנטיים

  2. לסמן במסך איתור את כל השורות הרלבנטיות

  3. בתוך הרשימה לעמוד עם לחיצה ימנית ולבחור "שנה מטפל"

  4. במסך אופציות שיקפוץ לבחור מטפל חדש, להוסיף הערות אם יש צורך

  5. להקליק על "אישור"


המשימה הושלמה!