שינוי פרמטרים

לשינוי פרמטרים בפריט מעקב יש לפתוח את הפריט ולעבור לחוצץ "פרטים".

כאשר פותחים פריט מכרטיס כלשהו, זה חוצץ ברירת מחדל.כדי לשנות מועד מעקב (תאריך שבו הפריט אמור לעבור לשלב טיפול הבא) או כדי לקבוע זמן מדויק - יש להקליק על כפתור "מועד מעקב" (ראו תמונה למעלה).


ייפתח דו-שיח


לאחר ביצוע שינוי יופיע כפתור "אישור":לאישור הפעולה יש להקליק על .


אם נעבור לחוצץ "פעילות", נראה שהתווספה רשומה המתעדת את השינוי שעשינו :בדומה לשינוי מועד מעקב אפשר לשנות גם פרמטרים אחרים:

  • מטפל

  • סטטוס

  • דחיפות

  • יעד לביצוע (צפי לסיום התהליך במלואו)