תמונת מצב

כדי להבין מצב כללי עם תהליכי עבודה במעקב בצורה גרפית:


מתפריט עליון - תכניות שירות >> סטטיסטיקה.

במסך שייפתח חוצץ ברירת מחדל הוא "תמונת מצב" של מעקבים.

ניתן לבחור סוג של גרף ואופציות. לביצוע/תצוגה יש להקליק עלשימו לב: ייתכן ולא כל הנתונים נראים בוזמנית במסך, תשתמשו בגלגל של העכבר (בכיוון למעלה ולמטה) כדי לבדוק נתונים שלא נכנסו לתצוגה.