בניית תרשים זרימה

אחרי שהקמנו קטגוריה למעקב ניתן לבנות לה תרשים זרימה.


ניווט למסך:


מסך ראשי >> תכניות שירות (בתפריט העליון) >> נוספות

לעבור ללשונית "מעקב מונחה":


יש לאתר את שם הקטגוריה שיצרנו: לידו לא יופיע "+" המעיד על קיום תקשים זרימה. אם אינכם מוצאים את הקטגוריה, יש ללחוץ על כפתור "רענן עץ" או לסגור את התוכנה ולהיכנס מחדש. שימו לב: רק קטגוריה שהוגדרה כ"תהליך מונחה" תופיע במסך זה.


צעדים להוספת פעולה ראשונה


 1. לבחור את שם הקטגוריה כך שהוא יהיה מסומן עם רקע כחל (כמו בתמונה למעלה)

 2. לבצע לחיצה ימנית על שם הקטגוריה

 3. מתפריט שיופיע לבחור סעיף "הוסף פעולה"

 4. במסך שייפתח להקליק על כפתור להוספת פעולה חדשה. לא לחפש פעולה קיימת אפילו אם יש כבר אותו שם פעולה.

במסך תתווסף שורה חדשה עם מס"ד אפס: 1. לא לעבור לשורה אחרת ולמלא שדות בצד ימים להגדרת הפעולה.

 2. להקליק על כפתור


במסך בניית תרשימים מול הקטגוריה שלנו יפיע "+":


יש להקליק על ה"+" כדי לראות שהתווספה פעולה ראשונה:צעדים להוספת פעולות הבאות:


 1. לעמוד עם עכבר על שם הפעולה שאחריה אמורה להתווסף פעולה הבאה כך שהפעולה תיסמן עם רקע כחול:


 1. לבצע לחיצה ימנית על שם הפעולה שנבחרה בסעיף 1 מעלה ומתפריט שיופיע לבחור סעיף "הוסף פעולה".

 2. לפעול כפי שמתואר בהסבר למעלה לגבי הוספת פעולה ראשונה.

הפעם יופיע "+" ליד הפעולה שאליה הוספנו פעולה עוקבת:כדי להמשיך לבנות את השרשרת יש לפתוח את ה"+" החדש ולחזור על אותו סדר פעולות לכל לצורך הוספת פעולות נוספות.


הוספת אפשרות סיום מעקב:כאשר התווספה הפעולה האחרונה בתרשים ויש להגדיר סיום המעקב, אין ליצור פעולה "סיום מעקב" או משהו דומה: פעולת סגירת המעקב הנה פעולה קבועה שקיימת במערכת.


צעדים להוספת סיום מעקב:


 1. לעמוד עם עכבר על הפעולה שאחריה יש לסגור את המעקב

 2. לבצע לחיצה ימנית על הפעולה ומתפריט שיופיע לבחור סעיף "הוסף אפשרות סיום"

לאחר ביצוע הנ"ל התרשים שלנו ייראה כך: