הגדרת פעולה

להלן פירוט שדות ומשמעותן:


  • מס"ד - מספר סידור. השדה הנו לקריאה בלבד, המערכת תחולל את המספר אוטומטית.

  • סוג פעולה - שם הפעולה. שדה חובה

  • נוהל - הסבר/הנחיות למבצע הפעולה. שדה רשות

  • ימי תקן - על סמך הערך בשדה זה המערכת תחשב מועד מעקב לאחר דיווח ביצוע הפעולה. כאשר ריק, מועד המעקב יהיה למחרת לביצוע הפעולה. שדה רשות.

  • שלח SMS - כאשר הוגדר "כן", המערכת תקפיץ מסך שליחת SMS בעת שמירת הפעולה. שדה רשות

  • מלל SMS - טיוטת המלל לשליחת SMS. שדה רשות

  • הפקת טופס - כאשר נבחר טופס מרשימה - המערכת תעלה את הטופס בעת שמירת הפעולה. שדה רשות

  • לרשום תאריך יעד - כאשר מוגדר "כן", במסך שמירת הפעולה בכרטיס מעקב יופיע שדה "תאריך יעד". משמעות התאריך - בהתאם למהות הפעולה, למשל, מועד פגישה שנקבעה. שדה רשות

  • מסמכי חובה - קודים של סוגי מסמכים שחובה לקשור לפריט המעקב כדי לדווח את הפעולה. שדה רשות