בניית תרשימי זרימה - נושאים מתקדמים

צמתים

לפעמים תרשימי זרימה מכילים הסתעפויות. למשל, תחשבו על מצב הבא:


בתרשים למעלה, לאחר פעולה "יצירת קשר עם לקוח" קיימות שלוש אופציות להמשך: סגירת מעקב, הכנת הצעה לביטוח בריאות, הכנת הצעה לביטוח חיים. כדי לממש את התרשים במסך בניית תרשימים, יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לעמוד על הפעולה שלפני הפיצול עם עכבר, כך שהיא תסומן עם רקע כחול:  1. לבצע לחיצה ימנית על הפעולה הנבחרת ומתפריט שיקפוץ לבחור סעיף "הוסף אפשרות סיום". תתווסף האופציה הראשונה:
  1. להוסיף לעמוד על אותה פעולה שנבחרה, לבצע לחיצה ימנית ומתפריט שיקפוץ לבחור סעיף "הוסף פעולה". יש להוסיף פעולה בשם "הכנת הצעה לביטוח בריאות" כפי שהוסבר בפרק "בניית תרשימי זרימה". תתווסף אופציה בהתאם:  1. להמשיך לעמוד על הפעולה "יצרית קשר עם לקוח" ולהוסיף עוד פעולה בהתאם לתרשים בדומה להוספת פעולה קודמת:


השגנו את המטרה! עכשיו לאחר פעולה "יצירת קשר עם לקוח" יש לנו שלוש אופציות להמשך טיפול בהתאם לתרשים.


לולאות

לפעמים זרם הפעולות מחייב חזרה לשלב מוקדם יותר. תחשבו על תרשים הבא:


כפי שרואים בתמונה למעלה, במקרה שהטפסים שנתקבלו אינם תקימים, יש לחזור ולשלוח שוב טפסים למילוי ע"י הלקוח.

נוצר מצב שבו פעולה הבאה בעצם כבר קיימת ואף קודמת לפעולה נוכחית. כדי לממש את קטע התרשים יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לעמוד עם עכבר על הפעולה אליה יש לחזור:


  1. לבצע לחיצה ימנית ומתפריט שיקפוץ לבחור בסעיף "ערוך פעולה" (למרות שהכוונה שלנו לא לערוך אותה אלא רק לזהותה.


  1. ייפתח מסך עריכת פעולה. יש להעתיק את שם הפעולה בצד שמאל ולזכור/לרשום את מספר הפעולה לצורך בקרה:


  1. לעמוד עם עכבר על הפעולה שממנה מתבצע פיצול, לבצע לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "הוסף פעולה":


  1. במסך שייפתח יש להדביק בשדה חיפוש את שם הפעולה שנשמר בלוח החשב (לחיצה ימנית >> הדבק). הרשימה אמורה להצטמצם לפי ערך החיפוש:


  1. לעמוד על השורה של הפעולה שנמצאה (אם יש כפילות חשוב לאמת את מספר הפעולה) ולבצע לחיצה כפולה או להקליק על הכפתור "בחר". התמונה בתרשים תקבל צורה הבאה:
לאחר ריענון העץ אותו קטע ייראה כך:

מה שהשתנה זה ה"+" ליד הפעולה "שליחת תפסים למבוטח" - סימן שלפעולה זו יש המשך. ניתן לפתוח את ה"+" ועוד "+" שאחריו באופן אינסופי - יצרנו לולאה.