סגירת מעקבים גורפת

לפעמים במערכת מצטבר חומר "רדום" - מעקבים שאולי לא הגיעו באופן פורמלי לסיומם אך כבר עבר זמנן ויש צורך לעשות ניקיון - לסגור אותם בניגוד לכללים. כדי לבצע סגירה גורפת כזו, יש לאתר את המעקבים הרלבנטיים במסך איתור מעקבים, לבחור את השורות הרלבנטיות ולבצע לחיצה ימנית בתוך הרשימה. מתוך תפריט קופץ לבחור סעיף "סגור ללא תנאי".  המעקבים ייסגרו.