מעקב גמיש

כאשר בהגדרות קטגוריה למעקב נבחרו שתי אופציות: "תהליך מונחה" וגם "גמיש" נוצרת התנהגות מיוחדת למעקב.סדר פעולות בביצוע מעקב יהיה חפשי. זאת אומרת שבבניית תרשים זרימה לא חשב איזו פעולה מוגדרת כהבאה ואיזו כקודמת. בכל פעם שמשתמש ירצה לדווח פעולה, תיפתח רשימת הפעולות הזמינות לבחירתו.


לדוגמה, נחשוב על קטגוריה "רישום היסטורי - כלל" לפי צילום למטה:הקטגוריה מכילה שלוש פעולות. שימו לב - לא מוגדרת אפשרות סגירת מעקב - אין לה משמעות במסגרת מעקב גמיש, כי ניתן לסגור אותו בכל עת.


כאשר נפתח פריט מעקב תחת קטגוריה זו ונרצה לרשום פעולה, בעקבות לחיצה על "הוסף פעולה" תמיד נקבל רשימה זו בחירת סוג הפעולה: