שדות להתאמה אישית

בפרטי מעקב קיימים 8 שדות נוספים שנועדים להתאמה אישית. מיקומם בכרטיס מעקב מסומן בתמונה למטה:כדי להגדיר את השדות:


תפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספות, לעבור לחוצץ "טבלאות עזר":הגדרת השדות מתבצעת בדומה למוסבר לגבי שדות נוספים בכרטיס לקוח/פוליסה.


בסיום יש להקליק על "החל".