רשימת עבודה

אפשר להוסיף פריט מעקב לרשימת מועדפים לצורך שליפת הרשימה באופן מיידי. כאשר פותחים מעקב, בחוצץ פרטים מופיעה קישורית "לא ברשימת עבודה":אם להקליק על הקישורית, היא תשתנה באופן הבא:הפריט נכנס לרשימת עבודה. עכשיו, אם בחוצץ איתור להקליק על קישורית "רשימת עבודה", נקבל בתוצאות חיפוש את כל הפריטים שהכנסנו אותם לרשימת עבודה:


כדי להוציא פריט מרשימת עבודה מספיק להקליק שוב על אותה קישורית.


ניתן גם לנהל רשימת עבודה בעזרת בחירה מרובה של פריטים מתוצאות חיפוש:או מחוצץ "מעקב" בכרטיס לקוח/פוליסה/תביעה: