פתיחת מעקב

ברוביקון ניתן לפתוח מעקב בהקשר לכרטיס לקוח/פוליסה/תביעה או מסמך ארכיון. אפשר גם לקשור מעקב לפריטים נוספים, למשל פריט מעקב שנפתח מכרטיס לקוח אפשר לקשור ללקוח נוסף, למסמך, פוליסה וכו'. אפשר גם לפתוח מעקב שלא קשור לשום ישות שקיימת במערכת.


טכניקה של פתיחת מעקב דומה ברוב המקרים, לכן לצורך הדגמה נתאר תהליך פתיחת מעקב מכרטיס לקוח.


לפתיחת מעקב חדש בכרטיס לקוח:


  1. לעבור לחוצץ "מעקב":


  1. להקליק על

ייפתח כרטיס מעקב ריק:

  1. להקיש על ליד שדה "קטגוריה" (לפי תמונה למעלה)

תיפתח רשימת קטגוריות זמינות:


ברוב המקרים נושא המעקב חוזר על שם הקטגוריה, לכן מומלץ לסמן את האופציה "קבע כשם הפריט/נושא". האופציה תישמר לעתיד.


  1. לבחור קטגוריה רצויה ולתת אישור (אפשר בלחיצה כפולה על שם הקטגוריה). הכרטיס יקבל מראה הבא:


  1. להקליק על לשמירה

שדות חובה יקבלו ערכי ברירת מחדל:


המעקב נפתח. אם נסגור את המסך, נראה שבחוצץ "מעקב" של הלקוח התווספה שורה: