נקודות למשתמשים

כדי ליצור מוטיבציה ותחרות בצוות, ניתן להעניק לכל פעולה במעקבים נקודות שבהן יזכה כל מבצע הפעולה. שדה "נקודות" מופיע בין שאר המאפיינים של פעולה וניתן לעדכן אותו במסך עריכת פעולה:


תפריט עליות >> תכניות שירות >> נוספות . לעבור לחוצץ "מעקב מונחה":

במעקב הרצוי לפתוח מוקדים בקליק על ה"+" בכל שלב עד לפעולה הרצויה, לסמן את הפעולה ולבצע לחיצה ימנית כפי שמודגם בתמונה למעלה.


ייפתח מסך עריכת פעולה:כדי לברר כמה נקודות צבר כל משתמש לתקופה מסוימת, יש להפיק דו"ח נקודות:


תפריט עליות >> תכניות שירות >> דוחות כלליים >> נקודות למשתמשים: