רישום אירוע

לעומת רישום פעולה רישום אירוע ניתן לבצע בכל שלב של מעקב ללא הגבלה וללא סדר קבוע.


הרישום מתבצע בדומה לרישום פעולה, בעזרת לחיצה על כפתור :כתוצאה מלחיצה תיפתח רשימת אירועים:יש לבחור סוג אירוע ע"י לחיצה כפולה על השורה או בחירת רשימה וקליק על כפתור .


ייפתח שדה לרישום פרטים:ניתן לרשום את המלל הרצוי ולשמור את האירוע ע"י לחיצה על .