שליחת SMS אגב רישום פעולה

כאשר בפעולה של מעקב הוגדרה שליחת SMS (ורק אז), בעקבות לחיצה על (שמירת פעולה) יקפוץ מסך שליחת SMS.


במידה והוגדר מלל ברירת מחדל, הוא יופיע בחלונית תוכן המסרון. בכל מקרה ניתן להחליפו/לשנותו כרגיל.לאחר שליחת המסרון תושלם שמירת הפעולה. בתרשומת יופיע דיווח:הדיווח מכיל את מלל המסרון. בלחיצה כפולה על השורה ניתן לצפות בתוכן הרשומה בחלון מוגדל:שימו לב: בשדה פרטים לפעולה של שליחת SMS אין צורך לרשום מלל של המסרון. ניתן להשאיר אותו ריק או לרשום פרטים נוספים. דיווח עם תוכן המסרון מתווסף כשרוה נוספת באופן אוטומטי.