משמעות סטטוס במעקב

שדה "סטטוס" הנו שדה חובה בפריט מעקב. ערך שעודכן בשדה משפיע באופן עקרוני על התנהגות הפריט במעקב לכן חשוב להגדיר ערך נכון לסטטוס ברירת מחדל בהגדרת הקטגוריה.


ערכים אפשריים ומשמעותם:


  1. פעיל: תהליך לביצוע. בתהליך מונחה לא נתן לסגור את הפריט בטרם הושג שלב שמאפשר סגירה. הרובוט שבודק פיגורים יתייחס לפריטים פעילים בלבד.


  1. אינפורמטיבי בלבד: לא לביצוע, משמש אכסון נתונים בלבד. הרובוט לא יבדוק פריטים בסטטוס זה לצורך בקרת פיגורים.


  1. מבוטל: ניתן לסגור בכל עת.