הגדרת קטגוריות

"קטגוריה" במעקבים של רוביקון זה כינוי לסוג תהליך עבודה, למשל: הפקת פוליסה, ניוד, הגדלת כיסוי, חידוש וכו'.


רוביקון מגיעה עם עשרות קטגוריות מוכנות, אבל תמיד אפשר להוסיף ולהגדיר חדשות.


לצורך הוספה/עריכה של קטגוריה:


1.  ניווט למסך:

מסך ראשי >> תכניות שירות (בתפריט העליון) >> נוספות

לעבור ללשונית "טבלאות עזר" ולהקליק על הכפתור "קטגוריות":2. כדי להוסיף קטגוריה חדשה יש להקליק על הכפתור במסך שייפתח:


3. הגדרת הקטגוריה

  • שם הקטגוריה - מלל חפשי לבחירתכם

  • תהליך מונחה: אם נבחר "כן", המערכת תאכוף את סדר הפעולות לפי תרשים זרימה

  • מטפל ברירת מחדל: שדה רשות - אם יש צורך אפשר לקבוע אחד מהרשימה של משתמשי המערכת.

  • משימה ברירת מחדל: אם טרם הוגדרו פעולות לקטגוריה לא ניתן לקבוע ערך בשדה שה. כאשר הפעולות הוגדרו - ניתן לבחור מהרשימה. אם מדובר בהקמת קטגוריה חדשה יש לדלג על השדה הזה.

  • סטטוס ברירת מחדל: יש לבחור אחד מהרשימה הנפתחת

  • דחיפות ברירת מחדל: יש לבחור אחד מהרשימה הנפתחת

  • ימי תקן: מספר ימי עבודה לביצוע מלא של התהליך. שדה אינפורמטיבי בלבד

  • גמיש: אם נבחר "כן", המערכת לא תכתיב את סדר הפעולות, אך תגביל את רשימת הפעולות האפשריות לאלה שהוגדרו בתרשים הזרימה. המשתמש יצטרך לבחור את הפעולה שברצונו לדווח בכל שלב ביצוע. ערך סטנדרטי לשדה הזה הוא "לא"

  • דיווח פיגורים: כאשר נבחר "כן", יישלח פירוט פיגורים בקטגוריה זו לדואר אלקטרוני שעודכן בשדה הבא.

  • דוא"ל לדיווח - מייל לשליחת דוחות.


בסיום יש להקליק על כפתור כדי לשמור את השינויים - המשימה הושלמה!