מסך איתור תביעות

ניווט למסך:


סרגל ימני >> איתור וטיוב >> איתור תביעות:



בחלק העליון של המסך ניתן לקבוע פרמטרים לחתך.


לצורך ביצוע שליפה יש להקליק על כפתור בחלק העליון של המסך:




שימו לב: כברירת מחדל כמות תוצאות לשליפה מוגבל עד 100. ניתן לשנות את ההגבלה בשדה שמודגש בתמונה למטה:



לחיצה כפולה על השורה פותחת כרטיס תביעה.


בצד שמאל של המסך מופיעה חלונית תצוגה מקדימה שמאפשרת גם עריכה בדומה לכרטיסים של המערכת.