סינון תוצאות במסך איתור לקוחות

לאחר קבלת תוצאות ליד לחצן "החל" מופיע לחצן נוסף "סינון":
לחיצה עליו מעלה מספר אופציות לסינון התוצאות:למשל, אם ברצונכם לעלות על כפילויות במספרי זהות של לקוחות, ניתן להיעזר בכלי זה. כדי לבצע סינון:

  • לסמן את האופציה הרצויה

  • לבצע לחיצה כפולה על השורה במסך האופציות או להקליק על כפתור "בצע" שיופיע לאחר בחירת אופציה:תוצאות האיתור יצטמצמו. בדוגמה למטה נתפשו שני לקוחות עם אותו מספר זהות: