ביצוע חתכים במסך איתור פוליסות

שימו לב אופציה שנבחרה ברשימת בחירת ענף ביטוח:


אפשרויות חתך משתנות בהתאם לענף שנבחר.

כדי לשלוף את כל הפוליסות שבמאגר - צריך לבחור "כל הפוליסות" ולהקליק על :


כדי לעשות חתך לפי סוכן/סוכנים:

  • לסמן את תיבת הבחירה ליד כיתוב "סוכן"

  • להקליק על מילה "סוכן":

  • בדו-שיח בחירת סוכנים שייפתח להעביר לצד שמאל את הסוכנים הרצויים ולהקליק על :


לסינון לפי בעל/משלם בפוליסה יש לסמן את תיבת הבחירה הרלבנטית ולהקליק על הכותרת "בעל הפוליסה" או "משלם":


לאתר את המשלם הרצוי בעזרת מסך החיפוש שיקפוץ. הבחירה תירשך בתצוגה:בפוליסות חיים/בריאות באותה שיטה אפשר לקבוע מבוטח: