קישור פוליסה למבוטח / בעל / משלם

אם מסיבה כלשהי פוליסה לא קשורה למבוטח, או קשר הנו שגוי, ניתן לתקן את הקשר. הנאמר נכון גם לגבי בעל הפוליסה ומשלם בפוליסה.


  1. לאתר את הפוליסה (חשוב לחפש סוג פוליסה מסוים, למשל חיים, ולא "כל הפוליסות")

  2. לעמוד עם עכבר על השורה בתוצאות החיפוש ולבצע לחיצה ימנית.  1. לבחור בסעיף "פרטים"

  2. במסך פרטים שיעלה להקליק על הכותרת "שם מבוטח" (או "בעל הפוליסה" או "משלם"):
  1. במסך חיפוש לקוח שיעלה לאתר את הלקוח הרצוי:  1. לעמוד עם העכבר על שורת הלקוח הרצוי ולהקליק על או לבצע לחיצה כפולה. שם הלקוח שנבחר יתחלף בשדה הרלבנטי של מסך הפרטים ויופל הפתור שמירה:
  1. להקליק על


המשימה הושלמה.