מיזוג פוליסות

אפשרות למזג פוליסות זמינה רק כאשר:


  • נבחר ענף ביטוח מסוים לשליפה. במילים אחרות, כאשר בוצעה שליפה של כל הפוליסות - לא ניתן לבצע מיזוג פוליסות שאותרו.


  • שתי הפוליסות חייבות להיות קשורות לאותו מבוטח.למיזוג פוליסות יש לבצע צעדים הבאים:


  1. לאתר את הפוליסות שברצונכם למזג - תיעזרו בכל האופציות לאיתור, למשל לפי מספר הפוליסה.

  2. לעמוד עם עכבר בתוצאות השליפה ולבצע לחיצה ימנית ומתפריט שיקפוץ לבחור "מזג":


יעלה סרגל מיזוג:  1. לגרור לסרגל קודם את הפוליסה המסודרת יותר. כאשר באחת הפוליסות בוצעה גביה למעסיקים - יש לתת לה עדיפות:


פרטי הפוליסה יופיעו על הסרגל (תמונה למעלה).


  1. לגרור לסרגל את הפוליסה המתמזגת. שתי הפוליסות יופיעו על הסרגל. יופיע גם כפתור "מזג":


אנחנו מוכנים למיזוג. כל החומר הקשור לפוליסה משנית יעבור לפוליסה ראשית (מסמכים, תביעות וכו').


תקפוץ שאלה:  1. לתת אישור.


המשימה הושלמה