מסך ראשי

המסך הראש של רוביקון מכיל שלושה חלקים עיקריים: תפריט עליון בנוי


  1. כסרגל אופקי עם כפתורים ותת-תפריטים. התפריט משמש ביצוע פעולות ופתיחת מסכים אחרים.

  2. סרגל צד ימני לניווט בין המודולים של התוכנה

  3. שאר השטח נועד לאירוח תוכן מתחלף, כמו כרטיס לקוח.


כאשר רוביקון עולה, במסך הראשי מופיע בד"כ כרטיס לקוח. אבל זו רק אופציה הכי נפוצה. כל תוכן שניתן להציג כמובנה במסך הראשי ניתן גם לקבוע כמסך פתיחה.


כדי לקבוע מסך פתיחה יש לפתוח חץ ליד כפתור "תצוגה" בתפריט העליון ולבחור "קבע כמסך פתיחה":


התוכן שנמצא במסך הראשי בעת ביצוע פעולה זו ייקבע כמסך פתיחה.


רוביקון מאפשר פתיחת חלונות רבים בוזמנית. גם את התוכן של המסך הראשי בד"כ אפשר לחלץ בתור חלון נפרד: