קבלת תזכורות

בבוא מועד התזכורת (או תזכורות) קופץ מסך התזכורות המובא למטה:בעמודה "סוג" מופיע סמל של פריט קשור לתזכורת. לחיצה כפולה על שורה תיפתח כרטיס רלבנטי. בדוגמה למעלה, למשל, לחיצה כפולה על השורה העליונה תיפתח כרטיס הלקוח, ולחיצה כפולה על השורה התחתונה תיפתח את המסמך שאליו צירפנו את התזכורת.


עמידה עם עכבר על שורה תגרום להצגת אפשרויות פעולה לגבי התזכורת: