איתור תזכורות

ניתן לאתר תזכורות שטרם קפצו (או לא אמורים לקפוץ):

סרגל ימני >> חוצץ כללי >> "תזכורות":לחיצה כפולה על שורה תפתח את הפריט הרלבנטי.


כדי לפתוח את התזכורת לעריכה: לחיצה ימנית >> ערוך.


כדי לסמן תזכורת למחיקה יש להקליק על הלחצן בחלק העליון של המסך:להשלמת המחיקה יש להקליק על באותו מקום.