הגדרת תזכורת

בתמונה למטה מוצג מסך עריכת תזכורת:המסך מציג לוח שנה ושעון לקביעת מועד התזכורת.


אפשרויות נוספות:

  • עריכת מלל לתזכורת

  • שינוי מקבל התזכורת למשתמש אחר:


  • לקביעת תזכורת למספר משתמשים יש לעבור ללשונית "מקבלים" ולסמן את המשתמשים שאמורים לקבל את התזכורת:


  • כברירת מחדל תזכורת מקפיצה מסך התרעה בבוא המועד. ניתן לבטל את המאפיין הזה:


  • קביעת זמן התרעה מוקדמת:


לסיום יש להקיש על