נקודות כניסה ליצירת תזכורות

1. כרטיסים שונים.

בכל כרטיס שמופיע בו כפתור "שעון מעורר" ניתן ליצור תזכורת קשורה לאותו כרטיס (לקוח, פוליסה, תביעה, מסמך, מעקב וכו'). למשל, בכרטיס לקוח הכפתור נמצא כפי שצוין בתמונה למטה:במסמך ארכיון המיקום יהיה שונה:"כלל האצבע" הוא לחפש כפתור עם שעון מעורר.


לחיצה על הכפתור תקפיץ מסך הגדרת תזכורת.


2. מסך גביה למעסיק:
3. תפריט פעולות

אופציה זו תיצור תזכורת ללא הקשר ללקוח או פריט אחר כלשהו: