מסלולי שירות

בהתאם למודל העסקי שלכם ניתן להקים מסלולי שירות ללקוחותיכם.

מסלול שירות מגדיר את רמת השירות ואופן החיוב שמתאים לקטגוריה מסוימת של לקוחות.

ניהול מסלולי שירות נועד להבטיח רווחיות העסק על בסיס:


  • תמחור מתואם עלויות

  • חישוב חיובים אוטומטי על סמך עמלות שיורת מינימליות, פעילות מול הלקוח, תעריפון ועסקעות מיוחדות

  • ביצוע חיובים באמצעות סליקת אשראי מרוכזת


הגדרת מסלול
שיוך לקוח למסלול שירות