ביצוע חיובים

ניווט למסך חיובים:

תפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספות

לעבור ללשונית "חיובים":שלבי ביצוע (לפי תמונה למעלה):


  1. קביעת תקופת החיוב (תקופת הפעילות)


  1. קביעת יום אחרון של התקופה


  1. הפקת דו"ח לבקרה. בשלב זה ניתן לבצע תיקונים במידת צורך (למשל, לעדכן כתובת מייל, למי שחסרה, לשנות מסלול ללקוח, לבטל מעקב...) שישפיעו על תוכן החיובים.


  1. אישור חיובים. לאחר ביצוע פעולה זו כל חיוב שהופיע בדו"ח לפי סעיף 3 למעלה ייכנס לתור לביצוע (חיובים ממתינים). תור לביצוע - זה בעצם מחסנית שבה נמצא כל חיוב שאושר אך תרם בוצע. החיוב נשאר בתור כל עוד התשלום לא בוצע בהצלחה או בוטל ע"י משתמש.


  1. קביעת תדירות גביה לפיה יתבצע חיוב. רק לקוחות שלהם מוגדר מסלול שירות עם אותה תדירות יחויבו. תדירות גביה יכולה להיות שווה או גדולה מתקופת החיוב. למשל, ניתן לחשב חיובים בגין כל חודש אך לבצע גביה (תשלום בפועל) פעם ברבעון.


  1. הפקת דו"ח חיובים ממתינים - קבלת רשימת החיובים שאמורים להתבצע. בשלב זה ניתן לבטל חיוב כלשהו מהתור.


  1. ביצוע חיוב כרטיסי אשראי


  1. הפקת דו"ח ביצוע. בדו"ח יוצגו תוצאות החיובים עם אישור ביצוע או תיאור תקלה לכל חיוב.