שיוך לקוח למסלול שירות

כדי לשייך לקוח למסלול שירות:


  1. לפתוח כרטיס לקוח

  2. מתפריט עליון >> פעולות לבחור סעיף "עדכון מסלול שירות":


  1. במסך האופציות שייפתח לבחור במסלול הרצוי:


  1. להקליק על "אישור". שם המסלול יופיע בחלק העליות של כרטיס הלקח:


במידה ובמסלול נקבעה שיטת חיוב "סכום קבוע ללקוח" יש להמשיך ולבצע צעדים הבאים:


  1. להציג שדה "דמי שירות תקופתיים ללא מע"מ":


  1. לעדכן את סכום החיוב ללקוח:


  1. לשמור את השינויים בעזרת לחצן בחלק העליון שמאלי של כרטיס הלקוח.
במידה ומסלול השירות מוגדר כמשפחתי יש להגדיר מסלול רק בכרטיס הלקוח המשלם. בני משפחתו הרלבנטיים (בן/בת זוג, ילדים) צריכים להיות קשורים אליו בהתאם בחוצץ "קשרים". אין להגדיר מסלול שירות בכרטיסי בני המשפחה הקשורים!