שילוב מסלולי שירות עם מעקבים

במודל עסקי מבוסס מסלולי שירות מעקבים שנפתחו (או נסגרו) מהווים יחידות השירות שהלקוח קיבל. כדי לשלב מעקב במודל העסקי יש לקבוע הפרמטרים הבאים בהגדרות קטגוריית המעקב:


  1. חיוב לפי:

משמעות האופציות:

  • ללא חיוב - הלקוח לא יחויב בגין ביצוע הפעולה

  • מסלול שירות - הלקוח יחויב בגין הפעולה בהתאם להגדרות מסלול השירות לו שייך הלקוח

  • עסקה - הלקוח יחויב לפי הסכום הנקוב בכרטיס המעקב הספציפי (הסבר למטה)

  • תעריף - הלקוח יחויב בסכום העודכן בשדה "תעריף" (ראה הסבר למטה)


  1. תעריף: כאשר בשדה "חיוב לפי" נבחר ערך "תעריף" - הלקוח יחויב לפי הסכום שעודכן בשדה בגין כל פריט מעקב שיירשם לו תחת הקטגוריה.


  1. הסכומים כוללים מע"מ - יש לבחור "כן" או "לא". כאשר לא נבחרה שום אופציה התוצאה תהיה זהה לבחירת "לא".


  1. תזמון חיוב - משמעות האופציות:

  • בפתיחה - החיוב יתבצע בתקופה שבה נפתח המעקב

  • בסגירה - החיוב יתבצע בתקופה שבה נסגר המעקב.


הערה: המעקב צריך להיות בסטטוס "פעיל" (גם כאשר הוא סגור") כדי שהחיוב יתבצע. לא יתבצע חיוב בגין מעקב בסטטוס "מבוטל".


עדכון סכום עסקה בכרטיס מעקב:


בכרטיס מעקב יש להקליק על הכפתור ולאחר מכן להקליד סכום באחד השדות לבחירתכם: "סכום לפני מע"מ" או "סה"כ. המע"ם יחושב אוטומטית.