שיחה נכנסת

כאשר רוביקון מזהה שיחה נכנסת, בחלק שמאלי תחתון של המסך קופצת רשימת האופציות האפשריות לתגובה:בדוגמה למעלה אנחנו רואים שהמערכת זיהתה שיחה נכנסת ממספר 03-2222222 (מופיעה בכותרת).


אופציה 1: המערכת זיהתה לקוח עם מספר טלפון תואם את המצלצל - ישראל ישראלי עם מספר זהות 314314314.


משמעות של בחירת האופציה: השיחה תירשם בכרטיס הלקוח, הכרטיס ייפתח במסך.


אופציה 2: חיפוש לקוח. אופציה זו נותנת אפשרות לאתר לקוח בעזרת חיפוש לקוחות.

לאחר בחירת הלקוח הרצוי, השיחה תירשם בכרטיסו והכרטיס ייפתח על המסך.


אופציה 3: "קלוט שיחה ללא שיוך ללקוח". בחירת האופציה תגרום לרישום השיחה במערכת, ניתן יהיה בהמשך להוריד את ההקלטה לצורך תיוק בארכיון.


לחיצה על תבטל רישום השיחה ברוביקון.


הערה 1: בחירה או אי-בחירה של אופציה כלשהי ברוביקון לא מהווה מענה לשיחה. המענה מתבצע דרך הטלפון ולא דרך רוביקון.


הערה 2: אין חשיבות לתזמון התגובה ברוביקון לעומת מענה בטלפון. אפשר להתחיל שיחה ואח"כ להחליט אל אופן רישום השיחה ברוביקון, או אפילו להחליט לאחר סיום השיחה.


כאשר לא בוצעה תגובה כלשהי לשיחה ונכנסת שיחה נוספת - מסך האופציות יתחלף לפי השיחה הנוכחית.